Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

11:39
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaiammistake iammistake

August 24 2019

July 02 2019

16:29
Mam ważną prośbę ! Byłabym wdzięczna za wszelką pomoc i każde udostępnienie do znajomych i prośbę do nich ,żeby udostępnili swoim znajomym, a oni innym znajomym.. znajomych !!
O co chodzi ? 
Byłabym bardzo naprawdę bardzo wdzięczna. To dla mnie ogromnie ważne, kocham moją kotkę i bardzo chciałabym jej pomóc. 
 
Reposted byhormezacytatyolewkaMrrruklovvieMaryiczaryLaCamisaNegratojapaulapannaniczyja

June 30 2019

09:49
09:49
09:49
09:49
09:49
09:49
09:48
3850 a300
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
09:48
09:47
3113 0e21
Reposted fromwagabunda wagabunda viaintotheblack intotheblack
09:47
7931 72d0 500
WHY!?
09:47
Łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.
— Bolesław Prus
09:47
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viapchamtensyf pchamtensyf
09:47
Strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów, niż porażka kiedykolwiek zdołała.
09:47
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viapchamtensyf pchamtensyf
09:47
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapchamtensyf pchamtensyf
09:47
Wszyscy jesteśmy samotni i nie na swoich miejscach
— Conrad, Teatr Śląski
09:47
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl