Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viaday11shadow day11shadow
Wmawiam sobie, że to nie ma znaczenia. Co się stało, to się nie odstanie. Nie ma sensu się tym zadręczać.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5930 c4e9 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Wiecie, czego ludzie pragną najbardziej? Bardziej niż miłości, bardziej niż pieniędzy, bardziej niż pokoju na świecie? Czuć się normalnie. Chcą mieć świadomość, że ich uczucia, ich życie, ich doświadczenia są takie same jak innych ludzi.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Bo tak naprawdę nie da się poznać drugiego człowieka. Nie do końca.
— Eric Lindstrom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viamyteatime myteatime
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viamyteatime myteatime
długo by mówić. wszystko się sypie i czuję niepokój
— poniedziałkowo
Reposted frommyteatime myteatime
2701 3735
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyteatime myteatime
Reposted fromshakeme shakeme viamyteatime myteatime
7086 850d 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viafreeway freeway
5583 599c
Reposted frompesy pesy viakrainakredek krainakredek
7284 4347 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaparisienne laparisienne
5028 32f0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
8637 dafb
6159 f37f 500
Reposted fromdusix dusix viafreeway freeway
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl