Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

Skydelan
13:20
Najważniejsze jest pierwsze 5 minut. Reszta to wyobraźnia. 
— Sławomir Mrożek
Skydelan
13:20
3493 e62c 400
Reposted fromonnomnom onnomnom viaucisz ucisz
Skydelan
13:20
2944 22ca 400
Reposted frommagat magat viajedenascieminut jedenascieminut
Skydelan
13:20
4043 801b 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasloncepoburzy sloncepoburzy
Skydelan
13:20
Czemu powstrzymywać się od czegoś, co nas uszczęśliwia? Czemu nie przyjąć miłości, bez względu na to, kto ją oferuje? Co ma do tego moralność? Każdy związek powinien być dozwolony, pod warunkiem, że się nikogo nie krzywdzi.
— Barbara Mujica
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajedenascieminut jedenascieminut
Skydelan
13:19
Czasami trzeba zmienić wszystko, aby znowu było tak jak dawniej.
Reposted fromawakened awakened viajedenascieminut jedenascieminut
Skydelan
13:19
Zabawne, że można tęsknić za kimś na zapas, jeszcze wtedy, gdy wciąż siedzi przy tym samym stole.
— Cora Carmack ‘Coś do ocalenia’
Skydelan
13:19
2261 58af 400
W. Myśliwski, Nagi sad
Reposted frombylejaka bylejaka viasloncepoburzy sloncepoburzy
Skydelan
13:19
Skydelan
13:19
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Skydelan
13:19
3981 7a53
Reposted fromdelain delain viasloncepoburzy sloncepoburzy
Skydelan
13:18
Nikt nie ma prawa powiedzieć: "Nie becz! Uspokój się!" Nie wszyscy potrafią panować nad swoją wrażliwością i nie wszyscy potrafią płakać. Nie można krzyczeć na kogoś, kto z bólu krzyczy.
— ŚP. Kardynał Franciszek Macharski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasloncepoburzy sloncepoburzy
Skydelan
13:18
5216 57eb 400
Reposted fromjoanm joanm viasloncepoburzy sloncepoburzy
Skydelan
13:17
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— zawsze, nie czasami!
Skydelan
13:17
2954 b746 400
Reposted fromscorpix scorpix viasloncepoburzy sloncepoburzy
Skydelan
13:17
5973 5978 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasloncepoburzy sloncepoburzy
Skydelan
13:17
Skydelan
13:16
3373 9ce9 400
Reposted fromliczbapi liczbapi viagdziejestola gdziejestola
Skydelan
13:16
Reposted frombluuu bluuu
Skydelan
13:16
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl