Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

Skydelan
21:05
Skydelan
21:05
Skydelan
21:05
Widzisz, jaka ona jest? Będzie Ci opowiadała o wszystkich z największymi szczegółami, tylko nie o sobie. Ma taki mechanizm obronny. Tak, jakby nie miała własnego życia. Jakby jej życie było nieistotne. 
— livhanna.soup.
Reposted fromlivhanna livhanna viakindofnightmare kindofnightmare
Skydelan
21:04
Skydelan
21:04
0829 1283 400
Reposted fromnyaako nyaako vialadyphoca ladyphoca
Skydelan
21:04
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. 
Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTuptol Tuptol
Skydelan
21:04
9971 4a33 400
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
Skydelan
20:25
8628 30a3 400
Skydelan
20:25
5894 12c0
>.>
Skydelan
20:25
3066 4876 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWolffGirl WolffGirl
Skydelan
20:25
duszę się w duszy
— Dwa Sławy
Reposted frommefir mefir
Skydelan
20:25
Reposted fromsilv silv
Skydelan
20:15
9316 1ab9 400
Reposted bycytatyelarenneehfartinkerbelljarprimose
Skydelan
20:12
9310 bc9f 400
Reposted bycytatyComplicated92thisnonsenseRuda-z-Hutybanshemahsheedend-of-sorrowlululujlannijethrapinkcacaoopoulerundoneecaataleyaprimose

October 23 2016

Skydelan
16:47
- Chciałabym mieć przepis na życie.. 
- To przepisy które tworzysz sama są najlepsze. 
— Życie od kuchni (FILM)
Reposted bycytatyMsChocolateeklerrkalittlewhiteliesBrilliantenfermosmentalesjasnaapuszkamilenyselseylubiedarksideesspererohmydeermadadreamzupkaaabadgalkalikakudipannaniczyjaZiomeczekinvissibleezatoreek
Skydelan
16:10
4849 dd2a 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamisiaq misiaq
Skydelan
16:10
Reposted frommagnes magnes viaonewayticket onewayticket
Skydelan
16:08
4718 e6a2 400
Reposted fromonlyman onlyman viamisiaq misiaq
Skydelan
16:06
Skydelan
16:06
4894 2031 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazurawianiaczka zurawianiaczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl