Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

12:13
Ile czasu już zmarnowałaś ?
— "Dowód" 2005 (movie)
Reposted bycytatywakemeupxnotyourstrawberrytakemeawayrightnowlittlewhiteliesmasterofpuppetssatyrlanecompletelydifferentavooidmilsabellesuckslifewarkoczliliowaduszaheavencanwaitfreewayfreewaynotperfectgirlzytamaddaleineecharlotte99oxygeniumiammistakeblacksadcatcontigoohmydeerboro98takemeawayrightnowjanka89milsabellelittleburn
12:12
0134 115a 600
Reposted frompunisher punisher viakokoloko kokoloko
12:12
8951 6c8e
Reposted frompulperybka pulperybka viaPicki91 Picki91
12:12
9827 0c60
Reposted fromsober sober viakokoloko kokoloko
12:11
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes vianikomuanislowa nikomuanislowa
12:11
W związku rządzi ten, kto kocha mniej.
Reposted fromcaraseen caraseen viacholera cholera
12:10
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski, "***"
Reposted from1923 1923 viaThe1995 The1995
12:10
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viamyfavourite myfavourite
12:10
8565 5ab9
12:10
0399 1368
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
12:10
0869 e58e 600
Reposted fromzelbekon zelbekon viadesperateee desperateee
12:09
0874 265f
Reposted fromzelbekon zelbekon viadesperateee desperateee
12:09
6385 74ae 600
Reposted fromsoftboi softboi viafirewalkwithme firewalkwithme
12:09
7704 422b
Reposted fromEtnigos Etnigos viafirewalkwithme firewalkwithme
12:09
12:09
0384 3993 600
january
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viapomoor pomoor
12:08
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
12:08
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
12:08
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viainsanedreamer insanedreamer
12:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl