Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

Skydelan
21:24
Pracuj nad swoją postawą życiową. Naucz się zawsze pamiętać, co jest twoim prawdziwym celem w życiu, nawet wtedy, gdy zaskoczy cię los.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStonerr Stonerr
Skydelan
21:23
Najważniejsza w życiu jest rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStonerr Stonerr
Skydelan
21:23
- To prawda, że czasami szukamy daleko czegoś, co jest bardzo blisko? - Mam w domu tabliczkę ze słowami: "Twój dom może ci zastąpić cały świat. Ale cały świat nie zastąpi ci domu".
— Jarosław Kuźniar
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStonerr Stonerr
Skydelan
21:23
4216 b8ae 400
Reposted fromshakeme shakeme viapiglet piglet
Skydelan
21:22
Skydelan
21:22
2880 79c0 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiglet piglet
Skydelan
21:21
Człowiek sukcesu to ktoś kto potrafi zbudować solidne fundamenty z cegieł, którymi inni w niego rzucają.
— David Brinkley
Reposted fromlumincescence lumincescence vianiskowo niskowo
Skydelan
21:21
7980 4b8c 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
Skydelan
21:21
Skydelan
21:21
Nie żałuję źle wykorzystanego czasu. Żałuję samej siebie w tym czasie. Zasłaniania oczu wielkimi dłońmi śmiesznych usprawiedliwień. Małostkowości z trudem upchanej w walizce głowy. Kawałków miłości i nienawiści uparcie dopasowywanych do niewłaściwej układanki.
Czasem, gdy zamykam oczy, stoję przed prawdziwym lustrem. Widzę w nim wszystkich ludzi, których spotkałam w swoim życiu. I nie mogę tego lustra rozbić. Nie mam przecież serca z kamienia. Stoję więc i patrzę. Początkowo nieśmiało, potem coraz odważniej. 
Ale, żeby było jasne: nie czekam na Alicję, która powie mi, że nie przejdę na drugą stronę lustra. Rozumiem to. Z pokorą gaszę światło wspomnień.
Dobrze jest pamiętać, jednak, czy pamięć odnosi się tylko do przeszłości? Życie hojnie mnie obdarowuje. Zużyłam przeszłość - dostałam teraźniejszość, a ,gdy sobie zasłużę, mogę spodziewać się przyjaznej przyszłości.
Skydelan
21:20
0592 a4d0 400
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapiglet piglet
Skydelan
21:20
0613 a1b9 400
Reposted fromrol rol viapiglet piglet
Skydelan
21:20
[...] na każdą boleść istnieją dwa lekarstwa - czas i milczenie.
— dumas.
Reposted fromrol rol
Skydelan
21:19
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapiglet piglet
Skydelan
21:19
0619 0325
Reposted frompsychosis psychosis viakrainakredek krainakredek
Skydelan
21:19
0116 a57e 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
Skydelan
21:17
4860 2420 400
Skydelan
21:17
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viakrainakredek krainakredek
Skydelan
21:17
I nigdy nie podawaj się na złotej tacy. Jak mu nie zależy, to i to nie podziała. A jeśli mu zależy - zrobi wszystko by Ci to pokazać
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromthedevilstears thedevilstears vianiskowo niskowo

August 22 2016

Skydelan
18:55
8426 09f0 400
Reposted fromfoxhoundwolf foxhoundwolf viaseksgrupowy seksgrupowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl