Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessclew messclew
8330 d596 600
Reposted fromlostness lostness viaOnly2you Only2you
1081 8f4a 600

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viaStoneColdSober StoneColdSober
3455 bae4 600
Reposted frommoomins moomins viaStoneColdSober StoneColdSober
Nigdy tak nie róbmy. Wygłupmy się. To nic nie szkodzi.
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
7404 ba26 600
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
7949 9075
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaOnly2you Only2you
8746 8cc5 600
Reposted from777727772 777727772 viamr-absentia mr-absentia
8573 a8d6
Reposted frompunisher punisher viamr-absentia mr-absentia
1338 0209 600
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia. 
— Małgorzata Musierowicz - "Noelka"
Reposted fromlovvie lovvie viaorchideaaaa orchideaaaa

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
7407 3c8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl