Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
5308 0658 600
Reposted fromwwannie wwannie viagive--me--love give--me--love
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viagive--me--love give--me--love
4005 72b5 600
Reposted fromnebthat nebthat
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamesoute mesoute
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
4258 5ac5
Reposted fromzciach zciach viakarolinnaa karolinnaa
Ludzie mogą zapomnieć o tym, co powiedziałeś. Mogą zapomnieć o tym, co zrobiłeś. Ale nigdy nie zapomną tego, co poczuli z twojego powodu.
— Maya Angelou
Reposted fromchangecolour changecolour

June 13 2018

4970 05b3 600
Reposted frommakle makle
2967 8166
Reposted fromlaters laters viacoeurina coeurina
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viayourprisoner yourprisoner

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viadeepbluex deepbluex
Twoja dusza pędziła na spotkanie z moją tak szybko, żeśmy się gdzieś we wszechświecie minęli po drodze.
— Alisa Ana
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt viakaatee kaatee
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaoutofmyhead outofmyhead
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
Jesteś zbyt dobra, by zrezygnować.
— Grey’s Anatomy
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl