Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

4395 683f
Reposted fromumorusana umorusana viaviajero viajero
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic vianebthat nebthat
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
1542 554a 600
Reposted fromtosiaa tosiaa viablackmoth7 blackmoth7
5277 f6c8 600
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
5399 93ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5428 7a04
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5167 a61e 600
Reposted fromevaaristo evaaristo viaSenyia Senyia
5058 3a36
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaSenyia Senyia
5055 dda1
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaSenyia Senyia
5054 87a8
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaSenyia Senyia
4922 f82b
Reposted fromheparyna heparyna viaSenyia Senyia
4861 4d87 600
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaSenyia Senyia

November 20 2017

Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viasatyra satyra
Kiedy okazuje się, że to, w co wierzysz, nagle upada, a z kryształu robi się węgiel, to serce pęka.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasatyra satyra
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl