Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
[...] Że to, co na zewnątrz, jest tylko pretekstem, że największy porządek nie ułoży mojego świata wewnętrznego.
— Natalia Przybysz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Ja wszystko wytrzymam, tylko... ja muszę czuć, że ty mnie kochasz, słyszysz?
— Skazany na bluesa
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu
4558 0bda 600
czy doczekał
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabanshe banshe
7440 9c14
Reposted fromeyelyn eyelyn viapozakontrola pozakontrola
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viapozakontrola pozakontrola
0290 cb5c
Reposted frommoai moai viakaatee kaatee
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viawypierdalac wypierdalac
0823 6fd7
Reposted fromshitsuri shitsuri viarelationshit relationshit
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
3390 523c
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viarelationshit relationshit
7076 7e0d 600
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viablaxkseoul blaxkseoul
3015 b29a 600
Reposted fromkattrina kattrina viajustmess justmess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl