Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
Śmierci boimy się dlatego, że często świadomie musimy rezygnować ze wszystkiego, na czym bardzo nam zależy. Musimy wycofać się z posiadania, z marzeń, z tożsamości. Na rzecz czegoś, czego tak naprawdę nie znamy, co jest dla nas dalekie, w zasadzie nieprzyswajalne. Podświadomie nie chcemy tego rozumieć, wolimy o tym nie myśleć.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
4845 9f81
Reposted fromprovestra-revealed provestra-revealed
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Pożegnania są bardzo trudne. I choć mam świadomość, że nie powinniśmy przywiązywać się ani do rzeczy, ani do ludzi, to człowiek jest stworzony do kochania i uzależniania się od innych. Wiemy o tym, że tak być nie powinno, ale i tak popadamy w wieczne uczucia i tęsknoty. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 11 2018

Play fullscreen
i widziałem dużo więcej w głowie, 
nakręciłem sobie film o tobie wiesz
Reposted fromonesmile onesmile
3509 3504

March 10 2018

8401 629b 600
Reposted fromonlyman onlyman viayourtitle yourtitle
3130 dce6
/tuszzarogiem
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viayourtitle yourtitle
5115 2d98 600
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayourtitle yourtitle
2576 2f70 600
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
2550 ff67
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
8012 3d78 600
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viamywonderland mywonderland
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamywonderland mywonderland

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viamayamar mayamar
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viamayamar mayamar
6999 ed77 600
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl