Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl
5723 9097 600
Reposted frompiehus piehus viallarwydd llarwydd
1426 9ac2 600

dadalux:

A Wintry Walk by Lowell Birge Harrison (1854 – 1929) 

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viallarwydd llarwydd
9041 6220
Reposted frommagdacnn magdacnn viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
7111 7203
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
1241 be93
Reposted fromenn0 enn0 viaseleneskin seleneskin
5683 f06f
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
1312 7250
Reposted fromnezavisan nezavisan viapannaniczyja pannaniczyja
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— M.Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaJosette Josette
To niewiarygodne, jak jeden człowiek w stanie jest tworzyć mój świat piękniejszym.
— LemON, Papier
Reposted frompamietajmnie pamietajmnie

"Każda gwiazda ma w sobie dość światła
i każda noc ma w sobie tyle gwiazd,
że znajdziesz drogę,
gdy nastanie ciemność".

— Phil Bosmans – Przepisy na życie

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
“Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.”
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
Niech już będzie wiosna. Z wiosną przychodzi depresja...ale mimo wszystko lepiej sobie radze jak jest ciepło.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl