Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

1896 e8c2 600
Reposted fromretro-girl retro-girl vialentilcia lentilcia
8817 4592 600
Reposted fromliveindarkness liveindarkness vialentilcia lentilcia
5879 4e8d 600
Stalker (1979)
Reposted fromHanoi Hanoi vialentilcia lentilcia
7791 9e1f 600
Reposted fromtosiaa tosiaa vialentilcia lentilcia
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaLisikont Lisikont
6336 ecbd 600
Reposted frompiehus piehus viaLisikont Lisikont
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeepbluex deepbluex
0089 9620
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadeepbluex deepbluex
4668 5884
4280 c2c1 600
Reposted fromoll oll viaVeryFuckingNice VeryFuckingNice
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viabluejane bluejane
3650 8d78
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabluejane bluejane
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianikami nikami
1100 47de 600
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viabluejane bluejane
9710 3d8f
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viabluejane bluejane
Reposted frombluuu bluuu viaolvide olvide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl