Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

17:07
1896 e8c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialentilcia lentilcia
17:07
8817 4592 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness vialentilcia lentilcia
17:07
5879 4e8d 500
Stalker (1979)
Reposted fromHanoi Hanoi vialentilcia lentilcia
17:07
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialentilcia lentilcia
17:07
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
17:06
17:06
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaLisikont Lisikont
17:06
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viaLisikont Lisikont
17:06
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeepbluex deepbluex
17:05
0089 9620
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadeepbluex deepbluex
17:05
4668 5884
17:05
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viaVeryFuckingNice VeryFuckingNice
17:05
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viabluejane bluejane
17:05
17:04
3650 8d78
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabluejane bluejane
17:04
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianikami nikami
17:04
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viabluejane bluejane
17:04
9710 3d8f
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viabluejane bluejane
17:04
Reposted frombluuu bluuu viaolvide olvide
17:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl