Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

00:16
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viawalkthemoon walkthemoon
00:16
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
00:16
3612 1cca 500
Reposted fromnutt nutt viathetemple thetemple
00:16
4345 660f
00:16
3186 0954
00:14
8316 6606 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaostatnia ostatnia
00:13
(...) myślę, że to po nas zostanie. Setki tysięcy zdjęć gdzieś w wirtualnych chmurach na twardych dyskach komputerów. Zdjęć, których nikt już nigdy nie zobaczy i nie przejrzy. I będą tak wisieć w przestrzeni przez dziesiątki lat, kiedy nas już nie będzie. (...) Wyobrażam sobie, że te zdjęcia tkwią w takiej czarnej, zimnej dziurze. W pustce. I to jest nasze niebo, nasz rsj, piekło i czyściec jednocześnie. (...) A później skończy się prąd, dyski przestaną działać. Albo administrator naciśnie klawisz delete, by zwolnić miejsce dla innych. I nie zostanie już nic.
— Piotr C. "# to o nas"
00:10
Reposted from4777727772 4777727772 viazapominanie zapominanie
00:00
   Gdziekolwiek jestem, na jakimkolwiek miejscu
   na ziemi, ukrywam przed ludźmi przekonanie,
   że  n i e  j e s t e m  s t ą d.
   Jakbym był posłany, żeby wchłonąć jak najwięcej
   barw, smaków, dźwięków, zapachów, doświadczyć
   wszystkiego, co jest
   udziałem człowieka, przemienić co doznane
   w czarodziejski rejestr i zanieść tam, skąd
   przyszedłem.
— Miłosz
Reposted fromznudzona znudzona

November 09 2018

23:59
4105 46f4 500
Reposted fromdjLangley djLangley
23:59
Were we doomed to forever hold a sting in our hearts from those who had left or hurt us?
— Ella Fields, Bloodstained Beauty
Reposted frommefir mefir
23:59
4206 1e7c 500
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
23:58
4257 b6ac
Reposted fromthetemple thetemple
23:58
4263 bc69 500
Reposted fromthetemple thetemple
23:58
math
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen
23:57
4406 e067 500
Reposted fromdadzik dadzik
23:57
4424 af5e
Reposted fromdadzik dadzik
23:57
Nawiasem mówiąc, pamięć to osobliwa rzecz. Ponieważ niektóre wspomnienia coraz bardziej się zamazują. Problem ze zdolnością pamiętania wszystkiego polega na tym, że wcale nie pamięta się dokładnie wszystkiego.
Z czasem niektóre wspomnienia coraz trudniej wydobyć na światło dzienne. Inne rozpadają się na kawałki. (...) Z kolei złe wspomnienia nie lubią odchodzić. Te najokropniejsze nie chcą się zamazać. Czają się i wpełzają do głowy w najbardziej nieodpowiednich momentach. Nawiedzają w środku nocy.

W tym, kurwa, cały problem.
— "Wczoraj' F.Yap
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
23:56
4446 91fc 500
Reposted fromlebowski lebowski
23:56
4528 9a72 500
Reposted fromczeresnia czeresnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl